Stari Grad “Koštun”

Stari grad Koštun je utvrđenje nastalo u doba Justinijana I, u Dabrici(Opština Berkovići). Gradnju Koštuna moguće je datirati u VI vijeku oko 535 godine. Tvrđava je građena u jednoj epohi i nije više prepravljana. Istaknuto je da se u grad ulazilo između dvije kule u sjevernoj polovini zapadnog zida. Unutar zidina Koštuna nađeni su ostaci keramike iz bronzanog i željeznog doba, kao i ostaci građevina građenih po sistemu „riblje kosti“ .Stari grad Koštun proglašen je za Nacionalni spomenik BiH.

Lokacija