Nekropola stećaka Radovac

Lokalitet Radovac nalazi se na udaljenosti od oko šest kilometara asfaltnim putem od Berkovića. Srednjovjekovna nekropola stećaka broji 244 vidljiva stećka, s tim da se ovaj broj ne može uzeti kao konačan zbog utonulosti terena, te postoji realna mogućnost da je ukupan broj mnogo veći.
Broj stećaka govori da se u okolini nekropole nalazilo jedno veće i značajnije srednjovjekovno naselje, odnosno da je ono pripadalo jednoj većoj zajednici.
Nekropola „Radovac“ je u velikoj mjeri sačuvala svoju izvornost i autentičnost.
Od ukupnog broja stećaka koji se mogu konstantovati, dominiraju sanduci i sanduci sa monolitnim postoljem koje je kod većine utonulo i fragmentarno očuvano. Posebno se monumentalnošću ističu 2 visoka sarkofaga sa monolitnim postoljem. Ukrasi su evidentirani na 23 spomenika, dok se natpisi javljaju na 2 spomenika u obliku krsta. Izuzev 3 spomenika koja su orjentisana u pravcu sjever-jug, ostali su u pravcu zapad-istok i poredani su u relativno pravilne redove.
Nekropola stećaka „Radovac“ uvrštena je u kulturna dobra od velikog značaja Republike Srpske.

Lokacija