Crkva Svetog Ilije u Potkomu

U Potkomu, zaseoku Pavlovina nalazi se crkvište – temelji crkve, otkivreni i otkopani 1969. godine, za vrijeme oca Simeona Biberdžića. Crkvište je bilo zapušteno i zaraslo u korov stotinama godina, te kao takvo nije bilo vidljivo mještanima. Pretpostavlja se da datira iz 13. ili 14. vijeka, te da je porušena dolaskom Turaka na ove prostore. Zanimljivo je svjedočenje o načinu pronalaska crkve. Naime, prema svjedočenju mještana temelji ove crkve pronađeni su i otkopani zahvaljujući snovima pojedinih mještana u kojima bi im se javljao kaluđer koji bi ih vodio do lokacije i pokazivao im mjesto gdje se nalazi crkva. Nakon što se priča o snovima pročula, mještani su se organizovali i već pri prvoj akciji pronašli temeljne zidove i unutar njih kamenom pločom prekrivenu grobnicu. Lokalitet je uređen i ograđen. Pretraživanjem zapisa iz tog vremena otkriveno je da je crkva bila posvećena Svetom Proroku Iliji, te iz tog razloga i sada nosi taj naziv. Pretpostavlja se da je bila zadužbina tadašnje plemićke porodice Pićević. Na ovom lokalitetu služi se Sveta liturgija jednom godišnje i to 30.jula.

Lokacija